Blog
Jak rozpocząć pracę, jako Zespół Scrumowy?

Jak rozpocząć pracę, jako Zespół Scrumowy?

Rozpoczęcie pracy z nowym zespołem nie jest łatwe. A jeszcze trudniej wejść do zespołu, który już wcześniej pracował razem, a Ty jesteś nową osobą. Na początku warto zadać sobie podstawowe pytanie?

Jaki jest cel Zespołu? Po co został on zbudowany?

Warto na początku współpracy ustalić, co jest celem funkcjonowania zespołu? Jakim produktem zespół ma się opiekować? Jakie potrzeby biznesowe zespół ma zaspokajać? Jaki projekt (projekty) ma realizować?

Czy Zespół zna Scrum?

Jeśli zespół wcześniej nie pracował scrumowo, rozpoczęcie pracy jest okazją aby to zmienić. Ale, jaki jest poziom wiedzy na temat frameworku Scrum? Założenie, że członkowie zespołu znają podstawy pracy w Scrumie może okazać się błędne. Warto skupić się nad uzupełnieniem wiedzy w tym zakresie, aby nie zacząć pracy od niewłaściwych wzorców.

Jakie są przyzwyczajenia Zespołu?

Jednocześnie warto poznać zasady pracy zespołu, jego kulturę, przyzwyczajenia, metody działania. Pomocny w tym zakresie jest kontrakt zespołowy.

Warto wprost ustalić i nazwać kilka podstawowych reguł, które chcecie przestrzegać podczas współpracy ze sobą jako team. Oznaczać to powinno dyskusję o wartościach, jakim chcecie być wierni oraz wzajemnych oczekiwaniach. Nawet jeżeli będą to oczywiste sprawy, warto wypowiedzieć je „na głos”, tak by cały zespół potwierdził wolę ich przestrzegania. Może się bowiem zdarzyć, że w sytuacjach trudnych zapomnicie o niektórych z nich. Wówczas trzeba będzie się do nich odwołać.

Warto zweryfikować sposoby pracy, co może posłużyć jako nowy start i pozbycie się niedoskonałości dotychczasowych metod funkcjonowania.

Jaką wybierzecie dla siebie nazwę?

Tożsamość zespołu jest istotna. Dlatego warto wybrać dla siebie nazwę. Rozpoczęcie pracy z zespołem jest do tego świetną okazją. Pozwólcie sobie na nazwę inną, niesztampową. Pozwoli to lepiej spoić członków zespołu. Być może uda się wybrać taką nazwę, która uchwyci historię zespołu. Zyskamy wówczas dodatkową wartość dającą zespołowi poczucie przynależności do bractwa wtajemniczonych. Jeżeli umiejętności zespołu na to pozwalają – warto przygotować logo.

Kto wchodzi w skład Zespołu?

Ważne jest ustalenie, kto wchodzi w skład zespołu deweloperskiego, jakie są umiejętności i kompetencje jego członków. Czy są one wystarczające aby skutecznie realizować cel wyznaczony na początku? Czy nie jest konieczne szukanie dodatkowych – szczególnych kompetencji poza zespołem? Kogo w razie potrzeby możemy poprosić o pomoc? Jakie kompetencje koniecznie musimy zdobyć, aby skutecznie pracować? Jaka wiedza jest niezbędna, w jakie książki trzeba się wyposażyć, w jakich kursach wziąć udział?

Kto będzie pełnił rolę Właściciela Produktu?

Wyznaczcie Właściciela Produktu dla zespołu. Zespół potrzebuje osoby decyzyjnej, która ma wizję na temat produktu i przejmie za niego odpowiedzialność. Jeżeli nie jesteście w stanie określić osoby, która przyjmie na siebie tę rolę, praca w Scrumie przestaje mieć sens. Bez osoby, która wie jak kształtować produkt, jaka jest jego rola na rynku, co chcemy osiągnąć, nie damy rady go efektywnie tworzyć.

Kto zostanie Scrum Masterem?

Nie jest możliwa praca w Scrumie bez tej ważnej roli. Dlatego wybierzcie spośród siebie Scrum Mastera. Ważne aby osoba ta chciała tę rolę pełnić. Jeśli w zespole nie znajdzie się dobry kandydat, to konieczne jest zgłoszenie tego faktu do kierownictwa. Konieczna będzie rekrutacja takiej osoby z zewnątrz. Jeśli w zespole znajdzie się taka osoba, dajcie jej kredyt zaufania. Potwierdźcie, że cały zespół akceptuje ją w tej roli i da jej przestrzeń do pracy.

Co z Definicją Ukończenia?

Zanotujcie Wasz pomysł na Definicję Ukończenia (Definition of Done). Zaakceptować ją muszą wszyscy członkowie zespołu. Od początku konieczne jest jej przestrzeganie. Od pierwszego dnia pierwszego Sprintu. Warto skonsultować się z Właścicielem Produktu. Być może pojawi się potrzeba uzupełnienia tej listy o kilka dodatkowych punktów. Bardziej biznesowych niż technicznych. Ponadto uwzględnijcie w swojej Definicji Ukończenia wytyczne organizacyjne (standardy co do procesu wytwórczego, standardy kodowania).

Jaki jest przebieg wydarzeń scrumowych?

Ustalcie długość Sprintu oraz terminy wydarzeń: Codziennego Scruma oraz Planowanie Sprintu, Przegląd Sprintu i Retrospektywa Sprintu. Warto uzgodnić to z Właścicielem Produktu. Być może termin Sprint Review będzie trzeba dopasować. Po to, aby umożliwić wzięcie w nim udziału jakiegoś ważnego interesariusza. Umówiona osoba (np. SM, PO albo ochotnik z zespołu) wrzucać będzie cykliczne zaproszenia na wszystkie ustalone wydarzenia do kalendarza. Nie wolno zapomnieć o cyklu Doskonalenia Rejestru Produktu. Jeżeli zespół dopiero zaczyna i trzeba będzie zbudować go praktycznie od zera.

Co stanowi pierwsze elementy Rejestru Produktu?

Rozpoczęcie pracy z nowym zespołem to nie tylko sprawy organizacyjne, ale też często start nowego projektu. Najpóźniej podczas pierwszego Planowania Sprintu, Właściciel Produktu przedstawić powinien wstępny pomysł na elementy Rejestru Produktu. Zespół przecież potrzebuje zadań do realizacji, aby mógł rozpocząć pracę.  Zbudowanie pierwszych elementów może się odbyć w ramach warsztatu, który można odbyć wraz z klientem i/lub najważniejszymi interesariuszami.

Czy zespół może liczyć na wsparcie?

Ustalcie wszelkie drogi wsparcia dla Waszych prób wdrażania Scruma. Kto może wspomóc Waszego Scrum Mastera? Służyć mu wsparciem w rozwoju i wiedzą. Kto pomoże całemu zespołowi w zastosowaniu Scruma (o ile czujecie że nie macie wystarczającego doświadczenia). Rozpoczęcie pracy z nowym zespołem nie będzie łatwe. Zorientujcie się, na co możecie liczyć ze strony menedżerów i innych zespołów. Upewnijcie się jak organizacja (m.in. kierownictwo, właściciele procesów) planuje Wam pomóc w rozwiązaniu problemów, jakie napotkacie i rozpoznacie w ramach pierwszych Retrospektyw.

Kilka ogólnych zasad przy startowaniu nowego zespołu

Nie fiksujcie się na konieczności wybrania idealnego rozwiązania. Wszystkie możliwe sposoby podejścia, które ustalicie na początku mogą ulec zmianie w ramach kolejnych Retrospektyw. Nie musicie szukać rozwiązań idealnych, to, co ustalicie powinno zostać zaakceptowane przez członków zespołu jako punkt wyjścia.

Zaufajcie empiryzmowi – nie martwcie się z góry. Rozpocznijcie pierwszy sprint i zobaczcie, jaki będzie jego efekt. Niektóre wasze wyobrażenia i tak okażą się przesadzone A na pewno spotkacie się z tym, czego nie byliście w stanie przewidzieć.

Jeśli nikt z Was nie ma doświadczenia w Scrumie, warto zadbać o to by ktoś doświadczony Wam pomógł na początku. Dlatego poproście o udział w trakcie rozpoczynania pracy osoby spoza zespołu, która posiada takie doświadczenie (np. Agile Coach spoza firmy, Scrum Master z innego zespołu). Do podejmowania niektórych decyzji przyda się rozpoznanie różnych możliwości, których osoby bez doświadczenia mogą nawet nie pomyśleć.

Postarajcie się przyjąć realistyczne założenia. Oprzyjcie się o obecny sposób funkcjonowania zespołu albo organizacji. Tzn. nie planujcie zbyt ambitnego DoD, nie próbujcie naprawiać całego wszechświata za jednym razem.

Pamiętajcie, że zwinność to nieustanne zmiany. To ciągły proces a nie osiągnięty stan. Zawsze jest coś do weryfikacji i poprawy. Nie spoczywajcie na laurach, szukajcie nowych rozwiązań, Próbujcie, eksperymentujcie, pozwólcie sobie na popełnienie błędu. Porażka to punkt wyjścia do dalszych usprawnień.

Dodaj komentarz