Leksykon
Codzienny Scrum

Codzienny Scrum

Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum), to wydarzenie dla Zespołu Deweloperskiego, które jest ograniczone do 15 minut. Codzienny Scrum organizowany jest każdego dnia Sprintu aby zaplanować pracę na najbliższe 24 godziny. W ten sposób poprzez inspekcję pracy wykonanej wczoraj, zespół prognozuje pracę na dzień bieżący, optymalizując współpracę między członkami zespołu i ich efektywność. Aby uprościć organizację, codzienny Scrum odbywa się zawsze w tym samym miejscu, o stałej porze.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Codzienny Scrum daje Zespołowi Deweloperskiemu możliwość oceny postępu prac nad realizacją Celu Sprintu oraz zwiększa szansę na jego osiągnięcie. Każdego dnia Zespół Deweloperski analizuje w którym miejscu na drodze do Celu Sprintu się znajduje i jak ona przebiegać będzie w kolejnych dniach. Dzięki temu wie, jak musi współpracować, aby wytworzyć Przyrost Produktu przed końcem Sprintu.

Przebieg wydarzenia ustalany jest przez Zespół Deweloperski. Scrum Master zapewnia, że Zespół spotyka się codziennie i jego uczestnicy rozumieją jego cel. Uczy on Zespół aby spotkanie zamykało się w 15 minutach.

Niektóre Zespoły wykorzystują pytania, inne prowadzą dyskusje.

Przykład trzech pytań które można zastosować podczas tego spotkania:

  • Co zrobiłem wczoraj, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
  • Co zrobię dzisiaj, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?
  • Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

Codzienny Scrum jest spotkaniem wewnętrznym Zespołu Deweloperskiego. Jeżeli inne osoby są obecne, Scrum Master dba, aby nie zaburzały one jego przebiegu.

Codzienny Scrum eliminuje inne spotkania, poprawia komunikację, pozwala identyfikować przeszkody, które mogą być szybko i efektywnie usuwane. Taka forma spotkań sprzyja szybkiemu podejmowaniu decyzji i podnosi poziom wiedzy Zespołu Deweloperskiego. Jest to kluczowy element procesu inspekcji i adaptacji.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.


Dodaj komentarz