Agile Institute

Agile Institute łączy ludzi, firmy i instytucje związane z szerzeniem wiedzy o zwinnym zarządzaniu.

Tu znajdziesz wiedzę, szkolenia, informacje o spotkaniach i imprezach, książki i pomoce techniczne oraz gry wspomagające pracę z zespołami zwinnymi.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy społecznością osób, instytucji i firm związanych ze zwinnym zarządzaniem.

Nasza Misja:

Pragniemy krzewić wiedzę o zwinnych technikach zarządzania.

Nasza oferta:

W przypadku wielu firm da się zauważyć pewien schemat. Gdy pojawią się problemy zespół próbuje poradzić sobie z nimi samodzielnie, ale po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie z nimi ludzie w organizacji przestają je zauważać.

W takiej sytuacji jest potrzebny ktoś, kto ma czyste spojrzenie i doświadczenie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Takim kimś jest właśnie zewnętrzny konsultant.

>

Krok 1

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania

>

Krok 2

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

>

Krok 3

Opracowanie planu naprawczego

>

Krok 4

Pomoc we wprowadzeniu akcji usprawniających

Oferowane szkolenia:

Szkolenie: Kanban Management Professional I

Program: 
 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie Kanban Management Professional I pozwala zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co staje się napędem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Metoda Kanban pozwala na zarządzanie wszelką pracą intelektualną oraz kreatywną która z natury jest nieuchwytna i nienamacalna.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)Szkolenie: Scrum

Program: 
 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Wiele osób zapomina, że celem prowadzenia projektów jest działający software. Taki który użytkownikowi da ogromną wartość. Scrum jest czymś co ma nam w tym pomóc. Istnieje jednak pułapka, że nie znając dobrze zwinnych narzędzi możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jakie idee stoją za podejściem zwinnym oraz dlaczego warto stosować Scruma. Duży nacisk zostanie położony na omówienie najczęstszych błędów oraz temu jak im zapobiec.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił określić wszystkie elementy Scruma oraz wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim projekcie.Szkolenie: Kanban Management Professional II

Program: 
 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).Szkolenie: Professional Scrum with Kanban

Program: 
 • Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych:
  • Wizualizacja przepływu pracy
  • Ograniczenie pracy w toku
  • Aktywne zarządzanie przepływem
  • Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
 • Definiowanie Przepływu Wartości
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Zarówno zespoły zaczynające pracę ze Scrumem, jak i te praktykujące je od miesięcy lub lat mogą bezpiecznie skupić się na poprawie przepływy bez strachu czy ryzyka “rozmontowywania” Scruma.

Dzięki zastosowaniu praktyk Kanbanu wartość będzie dostarczana szybciej i będzie jej więcej w jednostce czasu. Kanban pozwala na uporządkowanie i zwizualizowanie prac w projekcie. Narzędzia statystycznego prognozowania zwiększą przewidywalność prac w sposób dotychczas nieosiągalny.Szkolenie: Evolutionary Project Manager

Program:
 • Historia Evolutionary Project Management
 • Jak określić cel projektu?
  Metody tworzenia produktów
 • Metody badania potrzeb interesariuszy:
 • Projektowanie tablicy rozdzielczej czyli określanie mierników sukcesu projektu
 • Planowanie krótkoterminowe z użyciem Impact Mappingu
 • Ewolucyjna implementacja
 • Techniki prowadzenia warsztatu Evolutionary Project Management
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Zazwyczaj w projektach wszyscy są pochłonięci tworzeniem nowych funkcjonalności. Celem projektu staje się ilość wytworzonych feature’ów albo zrealizowany zakres. Bardzo łatwo wpaść pułapkę braku wartości – mamy gotowy produkt którego nikt nie chce używać!

Evolutionary Project Management daje nam narzędzia do tego aby przedefiniować cel na dostarczanie wartości interesariuszom – czyli osobom dla których projekt jest tworzony.Evolutionary Project Management pozwala nam dostarczać wartość w sposób MIERZALNY. Dzięki podejściu Impact Estimation decyzje biznesowe są w pełni świadome i skupione na przyszłych rezultatach zamiast na tworzeniu kolejnych feature’ów.Szkolenie: Narzędzia Product Ownera

Program: 
 • Obszary pracy Product Ownera
 • Narzędzia z zakresu:
  • Wizji biznesowej
  • Potrzeby interesariuszy
  • Określanie zakresu
  • Priorytetyzacja
  • Planowanie krótkoterminowe
  • Planowanie długoterminowe
  • Inspekcja & Adaptacja: gdzie jesteśmy?
  • Inspekcja & Adaptacja: czy robimy właściwe rzeczy?
 • Poziomy rozwoju kompetencyjnego Product Ownera
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Każdy Product Owner, Project Manager oraz Scrum Master powinien znać narzędzia konieczne do zarządzania wartością biznesową produktu.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają ponad 20 narzędzi ze wszystkich obszarów zarządzania produktem. Można je zastosowania w projekcie zaraz po szkoleniu. Pozwoli to na dostarczanie wartości biznesowej w sposób bardziej świadomy, a co za tym idzie efektywniejszy.Nasz zespół:

#active listening Agile aplikacja application Artefakty Scruma Business client coaching Codzienny Scrum Communication cooperation Definicja Ukończenia Definition of Done Development Team DoD Event Storming grywalizacja Increment Kanban Kanban Management Professional Klient kmp MVP offer Planowanie Sprintu Product Backlog Product Owner programming Project Project Manager Przegląd Sprintu Przyrost quotation Rejestr Produktu Retrospektywa Sprintu Scrum Scrum Master Scrum Team Sprint szkolenie work Wydarzenia Scrumowe Właściciel Produktu Zespół Deweloperski Zespół Scrumowy

Terminy szkoleń:

Szkolenie: Scrum

Szkolenie Scrum Master

19 Grudnia 2019, 09:00 (Czwartek) – 20 Grudnia 2019, 17:30 (Piątek)
Golden Floor Tower – 32p., Warszawa .

Szkolenie: Kanban Management Professional I

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Napisz do nas!

Szkolenie Kanban Management Professional II

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Napisz do nas!

Szkolenie: Professional Scrum with Kanban

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Napisz do nas!

Szkolenie: Evolutionary Project Management

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Napisz do nas!

Szkolenie: Narzędzia Product Ownera

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem? Napisz do nas!

Kontakt:

www.agileinstitute.pl

email: office@agileinstitute.pl

tel. 601 704 969

Godziny:


Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00