Agile Institute

Agile Institute łączy ludzi, firmy i instytucje związane z szerzeniem wiedzy o zwinnym zarządzaniu.

Tu znajdziesz wiedzę, szkolenia, informacje o spotkaniach i imprezach, książki i pomoce techniczne oraz gry wspomagające pracę z zespołami zwinnymi.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy społecznością osób, instytucji i firm związanych ze zwinnym zarządzaniem.

Nasza Misja:

Pragniemy krzewić wiedzę o zwinnych technikach zarządzania.

Nasza oferta:

W przypadku wielu firm da się zauważyć pewien schemat. Gdy pojawią się problemy zespół próbuje poradzić sobie z nimi samodzielnie, ale po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie z nimi ludzie w organizacji przestają je zauważać.

W takiej sytuacji jest potrzebny ktoś, kto ma czyste spojrzenie i doświadczenie we wprowadzaniu zmian w organizacji. Takim kimś jest właśnie zewnętrzny konsultant.

>

Krok 1

Audyt procesu wytwarzania oprogramowania

>

Krok 2

Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis)

>

Krok 3

Opracowanie planu naprawczego

>

Krok 4

Pomoc we wprowadzeniu akcji usprawniających

Oferowane szkolenia:

Szkolenie: Professional Scrum Master I

Professional Scrum Master
Professional Scrum Master
Program: 
 • Wprowadzenie do metodyk Agile
 • Empiryzm w zarządzaniu produktem:
  • Transparencja
  • Inspekcja
  • Adaptacja
 • Role w Scrumie
 • Samoorganizacji w zespole
 • Zdarzenia scrumowe czyli praca w Sprincie
 • Maksymalizowanie wartości klienta
 • Jak zacząć pracę ze Scrumem?
 • Najczęstsze problemy przy wprowadzaniu Scruma
 • Problemy uczestników
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Wiele osób zapomina, że celem prowadzenia projektów jest działający software. Taki który użytkownikowi da ogromną wartość. Scrum jest czymś co ma nam w tym pomóc. Istnieje jednak pułapka, że nie znając dobrze zwinnych narzędzi możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego.

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jakie idee stoją za podejściem zwinnym oraz dlaczego warto stosować Scruma. Duży nacisk zostanie położony na omówienie najczęstszych błędów oraz temu jak im zapobiec.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie potrafił określić wszystkie elementy Scruma oraz wytłumaczyć, jaki jest ich cel. Pozna również narzędzia, które może od razu zastosować w swoim projekcie.Szkolenie: Professional Scrum Master II

Professional Scrum Master II
Professional Scrum Master II

Program:

Uczestnik po szkoleniu rozwinie kompetencje z zakresu:

 • Facylitacji (np. będzie wiedział jak zastosować 5 liberating structures),
 • Coachingu/Mentoringu,
 • Wprowadzania zmian w organizacji ,
 • Usuwania przeszkód (impediments),
 • Rozwoju umiejętności pozostałych członków Scrum Teamu i całej organizacji,
 • Rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • Współpracy z managementem
 • Tworzenia z zespołem Definition of Done zapewniające wysoki poziom empiryzmu.
 • Duży nacisk zostanie położony na przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master II.

Forma:

 • 2 dni
 • Warsztaty

O ile PSM I kładzie główny nacisk na mechanikę Scruma o tyle PSM II to rozwój praktycznych umiejętności Scrum Mastera. Celem pracy w Scrumie jest działający software spełniający potrzeby interesariuszy, użytkowników i organizacji. Skuteczny Scrum Master potrafi pracować na różnych poziomach organizacji, aby to zapewnić. Szkolenie PSM II uczy jak wprowadzać globalne optymalizacje wychodzące daleko poza Zespół Developerski.

Szkolenie to świetny sposób, aby przygotować się do egzaminu na PSM II.
W ramach szkolenia każdy z uczestników:

 • dostaje darmowy voucher na egzamin PSM II
 • może do egzaminu podejść dwa razy (jeżeli pierwsze podejście będzie nie później niż 14 dni od szkolenia).
 • dostaje 40% zniżki na PSM III,
 • posiadacze PMP otrzymają 14 PDU.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadającą wiedzę z zakresu Scruma, chcący rozwinąć swoje kompetencje scrum masterskie:Szkolenie: Professional Scrum with Kanban

Professional Scrum With Kanban
Professional Scrum With Kanban
Program: 
 • Praktyki Kanbanu dla Zespołów Scrumowych:
  • Wizualizacja przepływu pracy
  • Ograniczenie pracy w toku
  • Aktywne zarządzanie przepływem
  • Inspekcja i adaptacja przepływu pracy
 • Badanie efektywności przepływu:
 • Definiowanie Przepływu Wartości
 • Zdarzenia scrumowe skupione na przepływie (flow based events)
 • Prawa rządzące przepływem wartości
 • Metody przewidywania statystycznego w Zespole Scrumowym
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Zarówno zespoły zaczynające pracę ze Scrumem, jak i te praktykujące je od miesięcy lub lat mogą bezpiecznie skupić się na poprawie przepływy bez strachu czy ryzyka “rozmontowywania” Scruma.

Dzięki zastosowaniu praktyk Kanbanu wartość będzie dostarczana szybciej i będzie jej więcej w jednostce czasu. Kanban pozwala na uporządkowanie i zwizualizowanie prac w projekcie. Narzędzia statystycznego prognozowania zwiększą przewidywalność prac w sposób dotychczas nieosiągalny.Szkolenie: Team Kanban Practitioner

Team Kanban Practitioner
Team Kanban Practitioner

W większości przypadków Kanban niestety kojarzony jest z tablicą z kolorowymi karteczkami oraz z pracą bez planowania. Jednak Metoda Kanban to o wiele więcej! To ogromne źródło idei i narzędzi pozwalających zarządzać praktycznie każdym serwisem – od kilkuosobowego zespołu, aż po wielotysięczne organizacje.

Najważniejsze jednak jest to, że Metoda Kanban pozwala na bardzo szybkie usprawnienia każdego systemu, prowadzące do tego, aby dostarczać:

 • szybciej,
 • więcej,
 • bardziej przewidywalnie.

Daje również narzędzia do tego, aby zarządzać wartością biznesową w sposób optymalny.

Program:

 • Zrozumienie kluczowych idei stojących za Metodą Kanban
 • Zarządzanie zmianą na sposób kanbanowy – 3 Zasady Wprowadzania Zmiany
 • 6 Praktyk Metody Kanban
 • Usprawnienia przepływu oraz Limity Pracy w Toku
 • Kadencje Kanbana wpływające na zwiększenie skupienia i samoorganizację zepołu

Certyfikat:

 • Tytuł: Team Kanban Practitioner

Forma:

 • Jednodniowe warsztaty


Szkolenie: Kanban Management Professional I

Program: 
 • Praktyki Metody Kanban
 • Wizualizacja rożnych typów pracy oraz usług
 • Sposoby ograniczania Pracy w Toku
 • STATIK: Narzędzie do wprowadzania Kanbana
 • Klasy serwisów (Classes of Service)
 • Projektowanie tablic i elementów pracy w systemie Kanban
 • Systemy ciągnione (pull)
 • Metryki Kanban
 • Ewolucyjna droga w kierunku ulepszania organizacji
 • Praktyczna wiedza jak zapewnić ciągły przepływ pracy i wartości (flow)
 • Budowa systemu Kanban odzwierciedlającego obecny proces w Twojej organizacji
 • Zwiększanie efektywności przepływu

Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie Kanban Management Professional I pozwala zrozumieć i ulepszać orientację usługową zespołu przez co staje się napędem zmian w rękach formalnych i nieformalnych liderów, Project Managerów, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Metoda Kanban pozwala na zarządzanie wszelką pracą intelektualną oraz kreatywną która z natury jest nieuchwytna i nienamacalna.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP)Szkolenie: Kanban Management Professional II

Program: 
 • Dogłębne zrozumienie praktyk oraz prawideł metody Kanban
 • Studium przypadku:
  • Ewolucyjna droga ku zwinności dzięki metodzie Kanban
 • Kadencje Kanbanu
  • Organizacja pętli zwrotnych
  • Spotkania
  • Komunikacja na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • Upstream Kanban:
  • Zarządzanie opcjami (np. Backlogiem Produktu)
 • Skalowanie Kanbanu – ewolucja podejścia „end-to-end”
  • Zespół
  • Portfolio
  • Zarząd
 • Role i odpowiedzialności w organizacjach kanbanowych
 • Metody radzenia sobie ze zmiennością przedmiotu pracy, środowiska,
  Koszty transakcyjne i koordynacyjne
Forma: 
 • 2 dni
 • Warsztaty

Szkolenie KMP II jest szkoleniem zaawansowanym. Zaleca się wcześniejszy udział w szkoleniu KMP I i/lub dłuższe doświadczenie z wdrażaniem Kanbanu w organizacjach przynajmniej na poziomie jednego zespołu. W przypadku wątpliwości wskazany jest wcześniejszy kontakt.

Aktywne ukończenie szkoleń KMP I oraz KMP II pozwala na uzyskanie tytułu Kanban Management Professional (KMP).Nasz zespół:

Agile application blog Business client coaching Communication cooperation Definicja Ukończenia Definition of Done developer Development Team DoD Estimating Estimation Event Storming EVO Evolutionary Project Management Increment Kanban Kanban Management Professional Klient kmp MVP PlanningPoker Product Backlog Product Owner programming Project Przyrost Scrum Scrum Master ScrumPlanning ScrumPoker Scrum Team software szkolenie team teamwork Teoria ograniczeń userstories ux video blog vlog work

Terminy szkoleń:

Szkolenie: PSM I

Professional Scrum Master
Professional Scrum Master

Szkolenie Scrum Master

26 – Listopada 2020 (czwartek) 9.00-17.00
27 – Listopada 2020 (piątek) 9.00-17.00
on-line

14 – Grudnia 2020 (poniedziałek) 9.00-17.00
15 – Grudnia 2020 (wtorek) 9.00-17.00
on-line

Szkolenie: PSM II

Professional Scrum Master II
Professional Scrum Master II

Szkolenie Professional Scrum Master II

28 – Października 2020 (środa) 9.00 – 17.00
29 – Października 2020 (czwartek) 9.00 – 17.00
On-line

05 – Grudnia 2020 (sobota) 9.00 – 17.00
06 – Grudnia 2020 (niedziela) 9.00 – 17.00
On-line

17 – Grudnia 2020 (sobota) 9.00 – 17.00
18 – Grudnia 2020 (niedziela) 9.00 – 17.00
On-line

Szkolenie: Professional Scrum with Kanban

Professional Scrum With Kanban
Professional Scrum With Kanban

21 – Listopada 2020 (sobota) 9.00-17.00
22 – Listopada 2020 (niedziela) 9.00-17.00
On-line

07 – Grudnia 2020 (poniedziałek) 9.00-17.00
08 – Grudnia 2020 (wtorek) 9.00-17.00
On-line

Szkolenie Team Kanban Practitioner

Team Kanban Practitioner
Team Kanban Practitioner

Szkolenie Team Kanban Practitioner

30 – Lipca 2020 (czwartek) 9.00-17.00
On-line

Szkolenie: Kanban Management Professional I

Kanban Management Professional
Kanban Management Professional I

24 października 2020 (sobota) g. 9.00 – 17.30
25 października 2020 (niedziela) g. 9.00 – 17.30
on-line

01 grudnia 2020 (wtorek) g. 9.00 – 17.30
02 grudnia 2020 (środa) g. 9.00 – 17.30
on-line

Szkolenie Kanban Management Professional II

Kanban Management Professional
Kanban Management Professional II

19 listopada 2020 (czwartek) 9.00 – 17.30
20 listopada 2020 (piątek) 9.00 – 17.30
on-line

Kontakt:

www.agileinstitute.pl

email: office@agileinstitute.pl

tel. 601 704 969

Godziny:


Poniedziałek – Piątek: 9:00 – 17:00

Zapisz mnie na newsletter