Przyrost Produktu

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu to krok w kierunku osiągnięcia Celu Produktu. Każdy kolejny Przyrost rozbudowuje wszystkie wcześniejsze, jest też skrupulatnie walidowany, aby […]

Przyrost

Przyrost

Przyrost (ang. Increment) jest sumą wszystkich elementów Rejestru Produktu ukończonych podczas bieżącego Sprintu wraz z wartością wszystkich poprzednich Sprintów. Przyrost […]