5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

5 S

5 S – Organizacja miejsca pracy – wg 5 kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, Standaryzacji i Samodyscypliny.

5 Why

5 Why, 5 x Dlaczego: narzędzie do szukania przyczyny źródłowej problemu zadając pytania Dlaczego?

Abort

Abort (przerwać, porzucić): oznacza przerwanie pracy (nad wybranym wcześniej zadaniem) lub też jej porzucenie (w chwili, gdy zadanie nie jest […]

Activity

Activity (aktywność): w kontekście przepływu pracy odnosi się do stanu w którym podejmowana jest praca nad danym zadaniem. Podjęta aktywność […]

Age of WiP

Age of WiP (Wiek Pracy w Toku): okres czasu spędzony na wykonywaniu danego zadania. Pojęcie Wieku Pracy w Toku może […]

Agendas

Agendas (agenda, plan działań, cele): w kontekście Kanbanu pojęcie Agendy oznacza plan działań koniecznych do wykonania na wybranych poziomie organizacji. […]

Backlog Produktu

Backlog Produktu (ang. Product Backlog): uporządkowana zgodnie z priorytetem lista fragmentów pracy, którą należy wykonać, aby stworzyć, rozwijać i utrzymać produkt. […]

Backlog Sprintu

Backlog Sprintu (ang. Sprint Backlog): przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych […]

Batch

Batch: partia produkcyjna – produkcja masowa, wytwarzanie dużej partii i przekazywanie całej do kolejnego etapu.

Blocker

Blocker (bloker, blokada): pojęcie blokady odnosi się do sytuacji w której nie możemy dokończyć wykonywanego zadania. W wielu przypadkach jest […]