Activity

Activity (aktywność): w kontekście przepływu pracy odnosi się do stanu w którym podejmowana jest praca nad danym zadaniem. Podjęta aktywność prowadzi do przepływu zadania z jednego etapu do kolejnego.

Related Entries