Abort

Abort (przerwać, porzucić): oznacza przerwanie pracy (nad wybranym wcześniej zadaniem) lub też jej porzucenie (w chwili, gdy zadanie nie jest już potrzebne). Wizualnie na tablicy zadanie przekroczyło linię zobowiązania (z ang. commitment point), a następnie praca nad nim została przerwana. W dosłownym tłumaczeniu zadanie to zostało porzucone.

Related Entries