Blocker clustering

Blocker clustering (grupowanie blokad): to rodzaj analiza ryzyka wykorzystująca dane historyczne na temat zablokowanych zadań oraz sposób na ich pogrupowanie, które pomaga w ustaleniu źródeł zablokowania przepływu pracy.

Related Entries