5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Classes of service

Classes of service (klasa usług: w każdej organizacji możemy wyróżnić kilka typów zadań. Biorąc pod uwagę ich charakterystykę (umowę z klientem, ryzyko, koszt opóźnienia dostawy, powiązane polityki) możemy zdefiniować typowe dla naszej organizacji klasy serwisów. W literaturze możemy spotkać cztery archetypy klas serwisów: “standardowa” (z ang. standard), “z ustaloną datą” (z ang. fixed date) której niedotrzymanie może spowodować wiele problemów (z ang. expedite) o bardzo wysokim priorytecie oraz “niepewna” (z ang. intangible) o niskim priorytecie, który może drastycznie zmienić się w przyszłości.

Related Entries