Pchanie

Pchanie (ang. Push): system produkcyjny oparty na prognozach, dążący domaksymalnego wykorzystania wydajności maszyny w efekcie powstają duże zapasy magazynowe surowca, wyrobów gotowych i w toku […]

Policy

Policy (zasada): jednoznacznie zdefiniowany opis oczekiwanego zachowania w przypadku konkretnej sytuacji. W zbiorze wspólnych zasad może znajdować się: definicja zakończenia, […]

Prędkość

Prędkość (ang. Velocity): opcjonalny, ale często wykorzystywany wskaźnik, opisujący średnią ilość Backlogu Produktu, przekształcaną w Przyrost produktu podczas Sprintu przez Zespół […]