Agendas

Agendas (agenda, plan działań, cele): w kontekście Kanbanu pojęcie Agendy oznacza plan działań koniecznych do wykonania na wybranych poziomie organizacji. Wybrany zestaw działań powinien przybliżać organizację do osiągnięcia zamierzonego celu. Możemy wyróżnić trzy płaszczyzny agend Kanbanu: zrównoważony rozwój, pro-klienckie działania oraz przetrwanie i rozwój.

Related Entries