Age of WiP

Age of WiP (Wiek Pracy w Toku): okres czasu spędzony na wykonywaniu danego zadania. Pojęcie Wieku Pracy w Toku może odnosić się również do uśrednionego czasu jakie zadania spędzają w fazie rozwoju.