5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Backlog Sprintu

Backlog Sprintu (ang. Sprint Backlog): przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych do zapewnienia tej funkcjonalności. Zarządzany przez Zespół Deweloperski.

Related Entries