Sprint

Sprint: zdarzenie ograniczone czasowo o długości 30 dni lub mniej, które zawiera inne wydarzenia i działania Scrumowe. Sprinty są wykonywane kolejno, bez przerw pomiędzy kolejnymi Sprintami.

Related Entries