5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Samoorganizacja

Samoorganizacja: zasada zarządzania, że zespoły autonomicznie organizują swoją pracę. Samoorganizacja odbywa się w ramach i zgodnie z określonymi celami. Zespoły wybierają, w jaki sposób najlepiej wykonywać swoją pracę, a nie są kierowane przez osoby spoza zespołu.

Related Entries