Burn-down Chart

Burn-down Chart, Wykres spalania: wykres przedstawiający ewolucję pozostałej pracy w stosunku do czasu. Wykresy spalania są opcjonalną częścią Scruma, stosuje się je aby uczynić postęp przejrzystym.

Related Entries