Scrum

Scrum: framework wspierający zespoły w kompleksowym opracowywaniu produktów. Scrum składa się z Zespołów Scrumowych i związanych z nimi ról, zdarzeń, artefaktów i reguł, zgodnie z definicją w Scrum Guide.

Related Entries