Scrum Board

Scrum Board, Tablica Scrumowa: fizyczna tablica do wizualizacji informacji przekazywanych dla i przez Zespół Scrumowy, często używana do zarządzania Backlogiem Sprintu. Tablice Scrum są opcjonalną implementacją w Scrumie, używaną aby informacje były widoczne.

Related Entries