Stakeholder

Stakeholder, Interesariusz: osoba spoza Zespołu Scrumowego, mająca szczególne zainteresowanie i znajomość produktu, które są niezbędne do przyrostowego tworzenia produktu. Reprezentowany jest […]

Standaryzacja

Standaryzacja: proces wdrażania standardów czyli „najłatwiejszych i najbezpieczniejszych procesów dla pracowników, które są najbardziej efektywne z punktu widzenia kosztów i produktywności oraz pozwalają firmie zapewniać […]

Strata

Strata – wszystkie działania, procesy czy operacje, które nie dodają wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Japończycy sklasyfikowali straty w 3 kategoriach (muda, muri, mura).