Cel Sprintu

Cel Sprintu (ang. Sprint Goal): krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu.

Related Entries