5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Sprint Goal

Sprint Goal, Cel Sprintu: krótkie określenie celu Sprintu, często krótki opis rozwiązywanego problemu biznesowego. Funkcjonalność można dostosować podczas Sprintu, aby osiągnąć Cel Sprintu.

Related Entries