5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Planowanie Sprintu

Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning): wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi Scrum do sprawdzenia pracy z Backlogu Produktu, oszacowania tej o najwyższej wartości i utworzenia z tych elementów Backlogu Sprintu.

Related Entries