Sprint Planning

Sprint Planning, Planowanie Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 8 godzin lub mniej, wymagane aby rozpocząć Sprint. Służy ono zespołowi Scrum do sprawdzenia pracy z Backlogu Produktu, oszacowania tej o najwyższej wartości i utworzenia z tych elementów Backlogu Sprintu

Related Entries