Sprint Retrospective

Sprint Retrospective, Retrospektywa Sprintu: wydarzenie ograniczone czasowo o długości 3 godzin lub mniej, wymagane do zakończenia Sprintu. Służy ono zespołowi Scrum do inspekcji poprzedniego Sprintu i planowania wprowadzenia ulepszeń podczas następnego Sprintu.

Related Entries