Przegląd Sprintu

Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review): wydarzenie ograniczone czasowo o długości 4 godziny lub mniej, wymagane aby zakończyć prace deweloperskie w Sprincie. Służy zespołowi Scrum i interesariuszom w celu sprawdzenia Przyrostu produktu wynikającego ze Sprintu, oceny wpływu wykonanej pracy na ogólny postęp i aktualizacji Backlogu produktu w celu zmaksymalizowania wartości do osiągnięcia w trakcie następnego okresu.

Related Entries