5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Przyrost

Przyrost (ang. Increment): działający fragment oprogramowania, które dodaje wartość do wcześniej utworzonych Przyrostów, gdzie suma wszystkich przyrostów – jako całość – tworzy produkt.

Related Entries