Zespół Deweloperski

Zespół Deweloperski: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszelkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia możliwego do wdrożenia przyrostu produktu
w każdym Sprincie.

Related Entries