Interesariusz

Interesariusz (ang. Stakeholder): osoba spoza Zespołu Scrumowego, mająca szczególne zainteresowanie i znajomość produktu, które są niezbędne do przyrostowego tworzenia produktu. Reprezentowany jest przez właściciela produktu i aktywnie angażuje się w pracę z zespołem Scrum podczas Review Sprintu.

Related Entries