Sprint Backlog

Sprint Backlog: przegląd prac programistycznych mających na celu zrealizowanie celu Sprintu, zazwyczaj prognozy dotyczące funkcjonalności i prac niezbędnych do zapewnienia tej funkcjonalności. Zarządzany przez Zespół Deweloperski.

Related Entries