Daily Scrum

Daily Scrum: codzienne zdarzenie ograniczone czasowo o długości 15 minut lub mniej, na którym zespół realizujący planuje kolejny dzień pracy podczas Sprintu. Aktualizacje są odzwierciedlane w Backlogu Sprintu.

Related Entries