5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Workflow

Workflow (przepływ pracy): sposób przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi etapami oraz jednostkami zaangażowanymi w jej przetwarzanie. Efektem końcowym przepływu pracy powinno […]

WSJF

WSJF, Weighted Shortest Job First (najkrócej ważona praca jako pierwsza): metoda priorytetyzacji zadań pochodząca z teorii kolejek. Zgodnie z nazwą, […]

Wykres spalania

Burn-down Chart, Wykres spalania: wykres przedstawiający ewolucję pozostałej pracy w stosunku do czasu. Wykresy spalania są opcjonalną częścią Scruma, stosuje się je […]

Wyłanianie

Wyłanianie: proces powstania lub uwidaczniania się nowych faktów lub nowej wiedzy o fakcie, lub wiedzy o tym, że fakt staje […]

Zespół Deweloperski

Zespół Deweloperski: rola w zespole Scrumowym odpowiedzialna za zarządzanie, organizowanie i wykonywanie wszelkich prac deweloperskich wymaganych do stworzenia możliwego do wdrożenia […]

Zespół Scrumowy

Zespół Scrumowy (ang. Scrum Team): samoorganizujący się zespół składający się z Właściciela Produktu, Zespołu Deweloperskiego i Scrum Mastera.