WSJF

WSJF, Weighted Shortest Job First (najkrócej ważona praca jako pierwsza): metoda priorytetyzacji zadań pochodząca z teorii kolejek. Zgodnie z nazwą, w pierwszej kolejności zespół powinien podjąć pracę nad zadaniami, jakie zajmują najmniej czasu, a przynoszą jak największy efekt.

Related Entries