5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Velocity

Velocity, Prędkość: opcjonalny, ale często wykorzystywany wskaźnik, opisujący średnią ilość Backlogu Produktu, przekształcaną w Przyrost produktu podczas Sprintu przez Zespół Scrumowy. […]

Wartości Scrum

Wartości Scrum (ang. Scrum Values): zestaw fundamentalnych wartości i cech stanowiących podstawę ram Scrumowych; zaangażowanie, koncentracja, otwartość, szacunek i odwaga.

Wąskie gardło

Wąskie gardło (ang. Bottleneck): proces w strumieniu wartości, który blokuje wszystkie pozostałe, często najdłuższy proces.

WIP

WIP (work in proces) – zapas produktów w toku znajdujący się pomiędzy procesami.

WiP Limit

WiP Limit, Work in Progress Limit (Limit Pracy w Toku): ograniczenie liczby zadań na danym etapie procesu. Wprowadzenie Limitów Pracy […]

Właściciel Produktu

Właściciel Produktu (ang. Product Owner): rola w Scrum odpowiedzialna za maksymalizację wartości produktu, przede wszystkim przez przyrostowe zarządzanie i przekazywanie biznesowych […]

Work in Progress

Work in Progress (Praca w Toku): zbiór zadań, jakie znajdują się w systemie (przekroczyły punkt zobowiązania), ale nie są jeszcze […]

Work item

Work item (zadanie, element roboczy): w kontekście pracy może to być przykładowo: pojedyncze zadanie, funkcjonalność, projekt.