Velocity

Velocity, Prędkość: opcjonalny, ale często wykorzystywany wskaźnik, opisujący średnią ilość Backlogu Produktu, przekształcaną w Przyrost produktu podczas Sprintu przez Zespół Scrumowy. Wskaźnik ten jest utrzymywany przez Zespół Deweloperski, a wykorzystywany w Zespole Scrumowym.

Related Entries