5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

WiP Limit

WiP Limit, Work in Progress Limit (Limit Pracy w Toku): ograniczenie liczby zadań na danym etapie procesu. Wprowadzenie Limitów Pracy w Toku chroni zespół przed wielowątkową i nieefektywną pracą. Jest to również jedna z głównych charakterystyk systemu pracy ciągnionej (z ang. pull system).

Related Entries