Work in Progress Limit

Work in Progress Limit, WiP Limit (Limit Pracy w Toku): ograniczenie liczby zadań na danym etapie procesu. Wprowadzenie Limitów Pracy w Toku chroni zespół przed wielowątkową i nieefektywną pracą. Jest to również jedna z głównych charakterystyk systemu pracy ciągnionej (z ang. pull system).

Related Entries