5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

System

System: to celowo określony złożony i dynamiczny zbiór wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość wyznaczoną funkcję. W kontekście Kanbanu Teoria Systemów jest wykorzystywana do holistycznego zrozumienia zachowań systemów społecznych oraz organizacji.

Related Entries