5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

System liquidity

System liquidity (płynność systemu): zdolność systemu do podjęcia pracy nad nowym zadaniem, tudzież zdolność systemu do odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie. Poziom płynności systemu zależy od wielu czynników, m.in: przepustowości systemu, ilości zadań, elastyczności pracowników.

Related Entries