5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Throughput

Throughput (Przepustowość): miara pokazująca liczba zadań zrealizowanych przez zespół w danym czasie. Innymi słowy częstotliwość dostarczania w wybranej jednostce czasu. (Przepustowość): miara pokazująca liczba zadań zrealizowanych przez zespół w danym czasie. Innymi słowy częstotliwość dostarczania w wybranej jednostce czasu.

Related Entries