Swimlane

Swimlane (tor): pozioma linia przekraczająca kolejne kolumny na tablicy kanban. Wytyczone tory na tablicy pozwalają na grupowanie zadań ze względu na ich: typ, poziom trudności, klasę serwisu, i inne wybrane kategorie.

Related Entries