Pull system

Pull system (system pracy ciągnionej): metoda planowania i dostarczania pracy z zachowaniem równowagi pomiędzy przepustowością systemu, a zgłaszanym zapotrzebowaniem. Praca nad wybranym zadaniem rozpoczyna się w chwili kiedy w systemie pojawi się miejsce na jej realizację. Do kontroli przepływów i ich optymalizacji wykorzystuje się Limit Pracy w Toku. Dzięki wizualizacji procesu zespół jest w stanie zrozumieć poziom przepustowości systemu.

Related Entries