Protokanban

Protokanban: system przepływu pracy, w którym częściowo została zaimplementowana Metoda Kanban. Do pełnego wdrożenie Kanbana brakuje przestrzegania wszystkich praktyk. Przykładowo, w systemie brakuje mechanizmu kontroli pracy w toku oraz punktów zobowiązania i dostarczenia.

Related Entries