5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

System

System: to celowo określony złożony i dynamiczny zbiór wzajemnie powiązanych elementów realizujących jako całość wyznaczoną funkcję. W kontekście Kanbanu Teoria […]

System liquidity

System liquidity (płynność systemu): zdolność systemu do podjęcia pracy nad nowym zadaniem, tudzież zdolność systemu do odpowiedzi na nowe zapotrzebowanie. […]

Tablica Scrumowa

Tablica Scrumowa (ang. Scrum Board): fizyczna tablica do wizualizacji informacji przekazywanych dla i przez Zespół Scrumowy, często używana do zarządzania Backlogiem […]

Tact Time

Tact Time, Czas Taktu (T/T) – tempo z jakim należy wytworzyć jedną sztukę, aby zrealizować zapotrzebowanie klienta.

Throughput

Throughput (Przepustowość): miara pokazująca liczba zadań zrealizowanych przez zespół w danym czasie. Innymi słowy częstotliwość dostarczania w wybranej jednostce czasu. […]

TiP

TiP, Time in Process (Czas w Procesie): okres czasu, w którym wybrane zadanie jest w procesie. Dla wnikliwej analizy możemy […]

Touch Time

Touch Time (aktywny czas pracy): suma czasu aktywnej realizacji wybranego zadania, wykluczająca czas oczekiwania, czy też zablokowania w wykonywanej pracy.

TPM

TPM (Total Productive Maintenance) – Totalne Utrzymanie Ruchu – metodologia utrzymania ruchu maszyn i urządzeń.

Unbounded queue

Unbounded queue (nieograniczona kolejka): etap procesu, który nie posiada Limitu Pracy w Toku. Na tablicy Kanban nieograniczona kolejka może być […]

Values

Values (wartości): zbiór dziewięciu wartości o jakie opiera się Metoda Kanban definiuje zestaw działań, jakie należy podjąć, by ich przestrzegać. […]