Unbounded queue

Unbounded queue (nieograniczona kolejka): etap procesu, który nie posiada Limitu Pracy w Toku. Na tablicy Kanban nieograniczona kolejka może być wyrażona poprzez symbol nieskończoności “∞” lub poprzez brak wartości Limitu Pracy w Toku.

Related Entries