Values

Values (wartości): zbiór dziewięciu wartości o jakie opiera się Metoda Kanban definiuje zestaw działań, jakie należy podjąć, by ich przestrzegać. Do podstawowych wartości należą: transparencja, równowaga, współpraca, zorientowanie na klienta, przepływ, przywództwo, porozumienie i szacunek. Wymienione wartością są fundamentem praktyk i zasad jakie panują w Kanbanie.

Related Entries