TiP

TiP, Time in Process (Czas w Procesie): okres czasu, w którym wybrane zadanie jest w procesie. Dla wnikliwej analizy możemy również mierzyć “Czas w Fazie Rozwoju”, (z ang. Time in Development), “Czas w Fazie Testów” (z ang. Time in Test), “Czy w Systemie” (z ang. Time in System) lub “Czas w Kolejce” (z ang. Time in Queue). Czas w Procesie jest sumą czasu spędzonego w każdym etapie procesu.

Related Entries