Leksykon
Przyrost

Przyrost

Przyrost (ang. Increment) jest sumą wszystkich elementów Rejestru Produktu ukończonych podczas bieżącego Sprintu wraz z wartością wszystkich poprzednich Sprintów.


Scrum w pigułce

Niniejszy artykuł jest fragmentem cyklu “Scrum w pigułce”, dostępnym również w formie talii kart


Przyrost musi być “Ukończony” zgodnie z definicją “Ukończenia” Zespołu Scrumowego i gotowy do użycia. Przyrost to namacalny efekt wykonanej w trakcie Sprintu pracy, podlegający empirycznej inspekcji na jego końcu. Reprezentuje on krok w kierunku celu bądź wizji. Przyrost musi być gotowy do użycia, niezależnie od decyzji o jego wydaniu, która należy ostatecznie do Właściciela Produktu.


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz