Retrospektywa

Retrospektywa

Retrospektywa to nieodłączny element podejścia Agile. Stanowi ona czas na refleksję nad minionym sprintem, identyfikację obszarów do usprawnień i wypracowanie […]

Planowanie

Planowanie

W świecie Agile planowanie odgrywa kluczową rolę, choć może różnić się od tradycyjnego podejścia. Zamiast sztywnego, długoterminowego planu, Agile stawia […]

Wartości Scrum

Wartości Scrum

Aby wdrożenie Scruma przyniosło pożądane efekty, członkowie zespołu powinni doskonalić się w postępowaniu według pięciu wartości, jakimi są: Zaangażowanie, Skupienie, […]

Cel Produktu

Cel Produktu

Cel Produktu opisuje przyszły stan produktu. Może on służyć Zespołowi Scrumowemu  jako punkt odniesienia w procesie planowania. Cel Produktu ma […]

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu to krok w kierunku osiągnięcia Celu Produktu. Każdy kolejny Przyrost rozbudowuje wszystkie wcześniejsze, jest też skrupulatnie walidowany, aby […]

Cel Sprintu

Cel Sprintu

Cel Sprintu jest jedynym celem do zrealizowania w Sprincie. Choć stanowi on zobowiązanie dla Developerów, mają oni swobodę wyboru tego, […]

Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu

Na Rejestr Sprintu składają się: Cel Sprintu (dlaczego?), zestaw elementów Rejestru Produktu wybranych do Sprintu (co?) oraz plan realizacji Przyrostu […]