Wartości Scrum

Wartości Scrum

Aby wdrożenie Scruma przyniosło pożądane efekty, członkowie zespołu powinni doskonalić się w postępowaniu według pięciu wartości, jakimi są: Zaangażowanie, Skupienie, […]

Cel Produktu

Cel Produktu

Cel Produktu opisuje przyszły stan produktu. Może on służyć Zespołowi Scrumowemu  jako punkt odniesienia w procesie planowania. Cel Produktu ma […]

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu

Przyrost Produktu to krok w kierunku osiągnięcia Celu Produktu. Każdy kolejny Przyrost rozbudowuje wszystkie wcześniejsze, jest też skrupulatnie walidowany, aby […]

Cel Sprintu

Cel Sprintu

Cel Sprintu jest jedynym celem do zrealizowania w Sprincie. Choć stanowi on zobowiązanie dla Developerów, mają oni swobodę wyboru tego, […]

Rejestr Sprintu

Rejestr Sprintu

Na Rejestr Sprintu składają się: Cel Sprintu (dlaczego?), zestaw elementów Rejestru Produktu wybranych do Sprintu (co?) oraz plan realizacji Przyrostu […]

Rejestr Produktu

Rejestr Produktu

Rejestr Produktu to zmieniająca się, uporządkowana lista tych rzeczy, któresą niezbedne do ulepszenia produktu. To jedyne źródło zadań podejmowanych przez […]

Czym jest Scrum?

Czym jest Scrum?

Scrum to uproszczone ramy postępowania (ang. framework), które pomagają poszczególnym osobom, zespołom i organizacjom wytwarzać wartość poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych […]

Kryteria akceptacji

Kryteria akceptacji

Skuteczna komunikacja między klientem a zespołem deweloperskim to klucz do sukcesu w projektach IT. Odpowiednio przygotowane kryteria akceptacji mogą mieć […]