5 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

State

State (stan): charakterystyka danego zadania umożliwiająca jego przyporządkowanie do danego etapu pracy.

Related Entries