Blog
Scrum w pigułce

Scrum w pigułce

Karty “Scrum w pigułce”

nabędziesz wygodnie w naszym sklepie

To zestaw 27 kart – fiszek z opisami elementów SCRUM. Znajdziesz tu Role, Wydarzenia i Artefakty Scrum oraz wszystkie pozostałe elementy składające się na ten framework.

Scrum w pigułce
Scrum w pigułce

Dzięki temu narzędziu – możesz mieć “Scrum Guide” zawsze pod ręką i zaglądać do niego, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Scrum w pigułce
Scrum w pigułce

To znakomite narzędzie dla Scrum Mastera czy Agile Coacha. Sam, lub wraz z Zespołem omówisz poszczególne elementy frameworku.

Scrum w pigułce
Scrum w pigułce

Może to być też narzędzie dla Rekrutera – nawet nie znając zasad Scrum – dasz radę przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z kandydatem, który powinien wykazać się wiedzą w tym zakresie.
To narzędzie do pracy własnej oraz do przeprowadzenia szkolenia/warsztatu z Zespołem.

Scrum w pigułce
Scrum w pigułce

Zestaw zawiera 27 kart oraz klips, który pozwoli spiąć całość i mieć karty zawsze pod ręką.

Karty “Scrum w pigułce”

nabędziesz wygodnie w naszym sklepie


Publikacja “Scrum w pigułce” opracowana została npdst. “Scrum Guide“.

©2017 Ken Schwaber i Jeff Sutherland. Dokument publikowany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach. Uproszczona treść licencji w języku polskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl, pełne
brzmienie licencji w języku angielskim: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Korzystając z publikacji “Scrum w pigułce” potwierdzasz fakt zapoznania się i wolę przestrzegania treści tej licencji.

Dodaj komentarz